Información de ALFOMBRISTAS FDEZ. DE LA VEGA II

 
ALFOMBRISTAS FDEZ. DE LA VEGA II
Fernández de la Vega
Ponteareas
Telf:
Web:
eMail:
 
 
Share 
 FERNÁNDEZ DE LA VEGA II

No Cantón de Boavista, entre o recanto que formaban o Baratillo e a Praza da Arxentina e até a antiga Praza de Abastos, en paralelo aos predios de Garra, sitúabase o tramo de rúa da antiga estrada a Salvaterra (actualmente adicada ao Doutor Fernández de la Vega).
 
Entre os anos corenta e sesenta, alleo por completo as edificacións, unicamente salientaba a Tenda Nova ou Casa Pepe da familia Álvarez-Cid. Daquelas, a procesión do Corpus remataba o seu paseo floral nos Ferreiros e non volvía recuperalo até a Castiñeira. No entanto, o bo costume da Casa Pepe por convidar aos alfombristas dos Ferreiros posibilitou, en acción de agradecemento, que estos, de xeito espontáneo e na última hora, alfombraran o referido tramo máis dunha vez con cargo o material sobrante. Contodo non callou nunca a tradición pola falla de veciños.
 
Xa na altura do ano 1977, logo de pechada actividade de vodas da Casa Pepe, os seus herdeiros axúntanse aos veciños da Praza da Arxentina (Familias Figueiras, Pérez Pardo, Castrodeza, entre outras), para dar en consolidar a alfombra de xeito permanente.
 
Caracterizada sempre por un planeamento preciso que abordaba en apenas unha semana o acopio do material e o seu desfollado, xa dende un primeiro intre salientou polo barroquismo do seu deseño e a coidada cadencia da súa combinación de cores; abríndose, así mesmo, a novas experiencias con aportación de materiais até daquela innovadores: perfilado exclusivo con árnica, adornos de árnica tinguida, de  flores enteiras e mesmo ramallos, ou un uso de casca de piñeiro moída para os fondos, fuxindo do mirto e da mimosa.
 
Coas edificacións de finais dos anos setenta e dos oitenta consolidáronse novos veciños na rúa, permitindo unha mellora na elaboración da alfombra, a cada con máis carga de traballo miudo e deseños exquisitos.
 
Xa coa chegada do novo século, unha nova xeración de veciños tomou a alternativa para principiar unha nova etapa, co protagonismo da familia González Solla, realizando os deseños Chus, Mª Carmen e colaboradores de dentro e fora da rúa.Share 
 FERNÁNDEZ DE LA VEGA II

En el  Cantón de Boavista, entre la esquina que formaban el Baratillo y la Plaza de la Argentina, y hasta la antigua Plaza de Abastos, en paralelo a los límites de Garra, se situaba el tramo de calle de la antigua carretera a Salvaterra (actualmente dedicada al Doctor Fernández de la Vega).
 
Entre los años cuarenta y sesenta, ajeno por completo a las edificaciones, únicamente destacaba la Tienda Nueva, o Casa Pepe, de la familia Álvarez-Cid. En aquel momento, la procesión del Corpus finalizabasu paseo floral en los Ferreiros e no volvía a recuperarlo hasta la Castiñeira. Entretanto, la buena costumbre de la Casa Pepe por invitar a los alfombristas de los Ferreiros, posibilitó, en acción de agradecimiento, que éstos, de modo espontáneo ua última hora, alfombraran el referido tramo más de una vez con cargo al material sobrante.
  
Ya hacia el año 1977, una vez cesada la actividad de bodas de  Casa Pepe, sus herederos se unen a los vecinos de la Plaza de la Argentina (Familias Figueiras, Pérez Pardo y Castrodeza, entre otras), para consolidar la alfombra de modo permanente.
 
Caracterizada siempre por un planeamento preciso que abordaba, en apenas una semana, el acopio del material y  su deshojado, ya desde un primer momento destacó por el barroquismo de su diseño y la cuidada cadencia de su combinación de colores,  abríéndose asimismo, a nuevas experiencias con aportación de materiales en aquel momento innovadores: perfilado exclusivo con árnica, adornos de árnica teñida, de  flores enteras, o el uso de corteza de pino molida para los fondos, huyendo del mirto y de la mimosa.
 
Con las edificaciones de finales de los años setenta y ochenta se instalaron nuevos vecinos en la calle, permitiendo una mejora en la elaboración de la alfombra, con más carga de trabajo delicado y diseños exquisitos.
 
Ya con la llegada del nuevo siglo, una nueva generación de vecinos tomó la alternativa para comenzar una nueva etapa, con el protagonismo de la familia González Solla, realizando los diseños Chus, Mª Carmen y con colaboradores de dentro y fuera de la calle.


 

Imagenes (1)

 
Buscador

Eventos
« May 2018 »
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
© 2010-2011 Ponteareas Virtual - Todos los derechos reservados